http://jinmentiger.com/files/button%20-%201.jpghttp://jinmentiger.com/files/button%20-%202.jpghttp://jinmentiger.com/files/button%20-%203.jpghttp://jinmentiger.com/files/button%20-%204.jpghttp://jinmentiger.com/files/button%20-%205.jpghttp://jinmentiger.com/files/button%20-%206.1.jpg

http://jinmentiger.com/files/bg%20block.gifhttp://jinmentiger.com/files/Find-us-on-Facebook.png

http://jinmentiger.com/files/bg%20block.gif http://jinmentiger.com/files/bg%20block.gif

關於一條根

http://jinmentiger.com/files/bg%20block.gif


 

台灣金門獨有植物品種,只有一條主根直伸入土,其主根粗如人指,甚難拔除,故名「一條根」又名「千斤拔」。

 

配合金門特別的氣候、地理

土壤及水質孕育而成。

 

金門海島位置風寒濕氣頗重
島上居民及駐軍經使用「一條根」保健品
對於暢通經絡、驅風袪濕尤其有效。 

 港人港情品牌大獎2018-19頒獎典禮.


金門猛虎非常榮幸奪得 港人港情品牌大獎2018-19 “最佳一條根精油貼布品牌大獎”。

這獎項代表了金門猛虎一條根得到了廣大客户的支持與認同!金門猛虎在未來必定會全力以赴,作出更多的新嘗試。

 

http://www.jinmentiger.com/files/%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E6%B8%AF%E6%83%85%E5%93%81%E7%89%8C%E5%A4%A7%E7%8D%8E2018-19.jpg http://www.jinmentiger.com/files/%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E6%B8%AF%E6%83%85%E5%93%81%E7%89%8C%E5%A4%A7%E7%8D%8E2018-192.jpg
http://www.jinmentiger.com/files/%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E6%B8%AF%E6%83%85%E5%93%81%E7%89%8C%E5%A4%A7%E7%8D%8E2018-193.jpg

http://jinmentiger.com/files/%E4%B8%80%E6%A2%9D%E6%A0%B9%E7%B2%BE%E6%B2%B9%E8%B2%BC%E5%B8%83_New_%E5%8F%B3%E9%9D%A2-min20190730.png

一條根精油貼布

(10片裝)

http://jinmentiger.com/files/%E4%B8%80%E6%A2%9D%E6%A0%B9%E7%B2%BE%E6%B2%B9%E8%89%BE%E8%8D%89%E8%B2%BC%E5%B8%83New_%E5%8F%B3-min20190730.png

艾草一條根精油貼布

(10片裝)

http://jinmentiger.com/files/%E4%B8%80%E6%A2%9D%E6%A0%B9%E8%91%A1%E8%90%84%E7%B3%96%E8%83%BA%E8%B2%BC%E5%B8%83_%E5%8F%B3(new)20190730.png

一條根+葡萄糖胺精油貼布

(7片裝)

http://jinmentiger.com/files/bg%20block.gif

http://jinmentiger.com/files/%E4%B8%80%E6%A2%9D%E6%A0%B980g_30g%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%A3%BD%E9%80%A0.jpeg

一條根舒緩按摩霜

(30g / 80g)

Share on Facebook | 繁體或簡體按此